Kur'an ve İslam.Org

Kur’an-ı Kerim ayetlerinden yola çıktık. En muteber kaynaklardan sahih hadis ve sünnet toplamaya çalıştık. Özelikle İslam Tarihi ve İslamî kavramları titiz bir araştırma ile derledik. Herhangi bir gruba veya oluşuma bağlı olmayan sitemizde tek amacımız, İslam inancını doğru bir şekilde anlamak, anlatmak ve bu sayede Yüce Allah’ın rızasını kazanmaktır. Bu bağlamda, Kur’an ve İslam internet sitemize reklam almadık.

Kur'an'daki İslam’ın insanlık değerleri nelerdi? Allah'ın kulu ve elçisi Hz. Muhammed'in örnek ahlâkı nasıldı? Sahabe neslinin İslam anlayışı neydi? Bununla birlikte özellikle Dört Halife Dönemi ve sonrasında Emeviler Döneminin, günümüz İslam anlayışı açısından büyük önem taşıdığını biliyoruz. Bütün bu konulara en güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilerle açıklık getirmek, bizim için bir îman borcuydu. İslam Dünyası’nın bölünmeye değil birleşmeye acil ihtiyacı olduğunun farkındayız. İşte bu farkındalıkla; Kur'an ayetlerinden aldığımız aydınlık başta olmak üzere Kur'an-ı Kerim'den referans alabilen hadis ve sünnet rivayetleri ile kaynak göstererek içerikler oluşturduk. Bu içerikleri oluştururken, İslam âlimlerinin pek çok sohbet videoları ve çeşitli kaynaklarından faydalandık. Güvenilir bilgi uğruna içeriklerimizin yavaş ilerlemesini dert etmedik. Yazı kalabalığından ziyade öz bilgiler vermeyi tercih ettik.
Yazılarımızdan haberdar olmak için bu sayfanın alt kısmında bulunan Twitter duyuru bölümünden bize ulaşabilir ve destek olabilirsiniz. Kur’an ve İslam internet sitemizin çok faydalı olacağına inanıyoruz. İslam dinini anlamak isteyenlere selâm olsun.

Hidayet

Hidayet, Yüce Allah’ın gösterdiği dosdoğru yola girmektir. Bu dosdoğru yol Kur’an-ı Kerim’de Sırât-ı Müstâkim olarak anılır. Peki, Cenab-ı Allah kimleri hidayete erdirir? Dilediğini mi, yoksa dileyeni mi hidayete erdirir? Kur'an'da bununla ilgili yüzden fazla ayet var. İnsan Suresinin başında diyor ki Yüce Allah: “… Onu imtihan edeceğiz. Bunun için onu, hakikati işiten ve gören yaptık. Ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici Mü’min olur, ister küfredici nankör olur."

Şirk

Şirk, Kur'an-ı Kerim’de ‘Allah'ın asla affetmeyeceği en büyük günah’ olarak geçmektedir. Öyle ki, şirk üzere ölenler için Cenab-ı Allah Kehf, 105’de: ‘… Kıyamet günü onlar için hiçbir ölçü tutturmayız / onlara hiçbir değer vermeyiz.’ diyor. Kur’an, dinsizlikten hiç bahsetmezken, adeta bütün savaşını ‘şirk’ üzerine vermesi, şirk’in ne kadar korkunç bir sonuç doğuracağının da habercisidir. Peki, Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şirk’i nasıl tanıtıyor? Kur’an’da şirk nedir?

Kader

Kader nedir? Alın yazısı var mıdır? Kaderimiz önceden mi yazılmıştır? Yüce Allah Kur’an’da; Düzeni, yani gökleri ve yeri insanı imtihan için yarattığını söylüyor. Başımıza gelen bütün her şey önceden mi yazılmıştır? Önceden yazılan bir şey varsa, insanın bu dünyadaki imtihanda rolü nedir? Cenab-ı Allah insanı nelerden sorumlu tutuyor? Kur’an’da geçen ‘kader’ kelimesi, yine Kur’an’da hangi anlamda kullanılıyor? Bilinen kader inancının temelinde hangi düşünce yatar?

Allah'ın Kulu ve Elçisi Hz.Muhammed

Kur'anKur'an-ı Kerim, Yüce Yaratan'ın insanlığa gönderdiği son kutsal kitaptır. Yüce Yaratan, bu kutsal kitap ile insanlığa sunduğu dinin adını İslam olarak belirlediğini Mâide Suresi, 3. Ayet'te buyurmaktadır. İslam dininin hükümleri ile genel uygulanış biçimine İslamiyet denir. İslamiyeti yaşayan insanlara da Müslüman denmektedir.

Kur'anİslam dini insanlığa, dünya hayatında doğru yolu göstermek ve dolayısıyla hidayet yolunu açmak suretiyle ahiret yurdu için kurtuluşa erdirmek amacıyla gönderilmiş son dindir. Allah'ın kulu ve resulü olan Peygamber Hz. Muhammed ise, İslam dinini insanlığa tebliğ etmek ve mükemmel ahlâkı ile insanlığa örnek olması bakımından, Allah tarafından görevlendirilen son peygamberimizdir. Hz. Muhammed, Allah'ın 'Kulu ve Elçisi'dir. Bu sıfat Allah tarafından verilmiştir. Dünya üzerinde bir beşer için bundan daha güzel bir sıfat yoktur. Peygamberimizin üstün ahlâkı, Kur'an'daki İslam'ın hükümleri ile bir bütünlük oluşturmaktaydı ve bu değerler ise sahabe neslinin İslam anlayışını oluşturmuştu. Dolayısıyla, denilebilir ki; Allah'ın kulu ve elçisi Hz. Muhammed, Kur'an'a göre yaşamış ve bugün 'hadis ve sünnet' denilen sözleri ve uygulamaları da Kur'an-ı Kerim'den beslenmiştir.

Türk İslam Kültüründeki Ritüeller

31

Aug, 19

2019/08/31

Türkiye

09

Sep, 19

2019/09/09

Türkiye

Dîni Günler

Müslümanlarca Kutsal Sayılan Gün ve Aylar

kuranveislam.org Hakkında

Kur’an ve İslam (www.kuranveislam.org) internet sitesinin konusu, Yüce Allah’ın tüm insanlığa gönderdiği Kur’an-ı Kerim’i anlamaktır. İslam, Kur'an-ı Kerim'den bu güne yaklaşık 1440 yıllık geçmişe sahip bir dindir. Geçen süre içinde İslam anlayışının pek çok mezhebe bölünmesinin, tasavvuf ve tarikat anlayışlarının din haline getirilmesinin ve İslam konusunda pek çok ihtilafların yaşanmasının başlıca nedenleri; Kur'an'ın anlamadan okunması, İslam dinini anlama ve yaşama konusunda Kur’an-ı Kerim’den başka kaynaklara öncelikle itibar edilmesi ve sair kaynakların Kur'an ile çelişip çelişmediğine dikkat edilmemesidir. İslam bir ‘Tevhit İnancı’dır. Tevhit İnancı ise Fâtiha suresinin 4. ayetinde Yüce Allah tarafından formüle edilmiştir: “Yalnız ve yalnız sana kulluk ve ibadet eder; yalnız ve yalnız senden yardım dileriz”. İslâm konusunda her ne kadar farklı görüş ve düşünceler olsa da, tevhit inancını ayakta tutan düşünceler her yerde ve her zaman desteklenmeli ve ayakta tutulmalıdır. Bu açıdan bakıldığında; kuranveislam.org internet sitesinde, Tevhit inancına ters düşmeyen başta İslam âlimileri olmak üzere, tevhidi savunan araştırmacı ve yazarların görüş ve düşüncelerine yer verilmektedir. Ayrıca, bu sitede yer alan bilgilerin kesinlikle doğru olduğunu iddia etmeyiz. Her türlü kaynağı her açıdan incelemenizi öneririz. Eleştirilemez tek kaynak, Cenab-ı Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir.

Kur’an ve İslam (www.kuranveislam.org) internet sitesi, hiç bir kişi, kurum, kuruluş, dernek, tarikat ve oluşuma bağlı olmayan ve maddi çıkar gözetmeyen, bağımsız bir sitedir. İnsanları çekişmeye götürecek, bölünmeye zemin hazırlayacak ve öğrenmek amacını saptıracak her türlü yaklaşımlar ve magazinsel konular, bu sitenin amacı dışındadır. Bu siteden verilen yazı ve kaynak sahipleri, sosyal medya ve diğer internet linklerinin sahipleriyle herhangi bir bağımız, ilgimiz ve ilişkimiz yoktur. Bu linkler araştırma ve bilgi edinme amaçlı verilmektedir. Aynı şekilde, başka sitelerden www.kuranveislam.org sitesine verilen linkler ile bir ilgimiz ve ilişkimiz yoktur. Sitede yer alan görseller temsilidir. Yazılar ise, kaynaklardan yazıya geçirdiğimiz, bilgi edinme amaçlı verdiğimiz yazılardır. Yazılar ve görsellerde sehven olabilecek herhangi bir hata, kusur ve çelişki görüldüğünde, sitenin iletişim bölümünden bunların düzeltilmesine yardımcı olunabilir. Bütün çabamız ve amacımız, Kur'an-ı Kerim'i ve onun getirdiği İslam dinini anlamak, anlatmak, anladıklarımızı paylaşmak ve Allah'ın Kulu ve Elçisi Peygamberimiz Hz. Muhammed'in gösterdiği din ve ahlâkı yaşamakla Yüce Allah'ın rızasını kazanmaktır. İnsanlardan hiçbir karşılık beklemiyoruz. Yaptığımız bu hizmetin ecri, Rahman ve Rahîm olan Allah’a aittir.

Bir Hadis (söz)

"Kim, Yüce Allah ile konuşmak isterse, Kur'an'ı okusun."

Günümüz İslam Alimleri

Fikirlerinden faydalandığımız İslam âlimleri, herhangi bir grubun veya oluşumun üyeleri değildirler.
Bu âlimlerin tek ortak özelliği, İslam dinini anlatırken, Kur'an-ı Kerim'i temel alarak ve Hz. Peygamberimizin hadis ve sünnet bilgilerinden faydalanarak anlatmaları; rivayetleri ise, Kur'an-ı Kerim ışığında değerlendirmek gibi titiz bir duruşa sahip olmalarıdır. Kur'an ve İslam Org olarak, her sözü dinler, en güzeline uyarız.

"Sözleri dinleyip en güzeline uyanları müjdele. İşte Allah'ın doğru yola ulaştırdığı bunlardır. Gerçek akıl sahipleri de bunlardır."
Zümer Suresi, 18. Ayet

Abdülaziz BAYINDIR

Süleymaniye Vakfı'nın kurucusu. Özellikle namaz vakitlerinin tespiti konusunda dünyanın çeşitli yerlerinde yaptığı araştırmalarla ve Kur'an-ı Kerim'in açıklamaları ile İslam dünyasına büyük katkı sağlayan İslam âlimidir.

Ali AKIN

İslam dünyasının geri kalma nedenleri konusunda uzman. Kurtuluş Fırkası öncüsü. Tevhit inancı üzerine pek çok konferanslar vermiş; Arapça, Farsça ve Osmanlıca dil ve edebiyatına son derece hâkim, Arşiv Uzmanı ve İslam Fıkıh âlimidir.

Mehmet OKUYAN

Varlığını 'Kur'an'a Adanmak' olarak tanımlayan, insanları Kur'an ile uyarıp, Allah'ın yoluna davet eden, özellikle Envâru'l Kur'ân görüntülü tefsir çalışmalarını insanlar ile paylaşan, Kur'an dilini son derece iyi bilen tefsir âlimidir.

Kur'an Ayetleri

İslam'da Tevhit İnancı

Tevhit, İslam inancının can damarıdır. Tevhit inancına sahip olmayan bir insanın Müslüman olması mümkün değildir. Neden? Çünkü Tevhit, sadece ve sadece Allah’a ibadet edip, sadece ve sadece Allah’tan yardım istemektir. Fatiha suresinde geçen 'İyya kena'büdü ve iyya kenestain" cümlesi, 'Sadece sana kulluk ve ibadet eder, sadece senden yadım isteriz" ifadesi ile tevhit inancını formüle etmektedir. Müşrikler ise Allah’a inancı tam olmasına rağmen, tevhit konusunda şaşmalarından dolayı Kur’an tarafından kınanmaktadırlar. Müşrikler, kendilerini günahkâr olarak görerek Allah’a direkt yakarmak yerine, Allah ile aralarına ‘temiz ağızlı’, ‘Allah dostu’ vb. kişilerin simgeleri olan putları aracı koyarak, onların yüzü suyu hürmetine isterlerdi. Bundan dolayı onlara Müşrik denmiştir. Allah inancı olmayana Müşrik değil ‘Münkir’ denir. Tevhit inancını bozan aracılar edinmenin adı ise Kur’an-ı Kerim’de Şirk olarak geçmektedir. Şirk, affı asla olmayan bir günahtır.

LÜTFEN YARDIM EDİN !

Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de (Bakara, 262) şöyle buyurmaktadır:

"Mallarını Allah yolunda infak edenler, sonra infak ettikleri şeyin peşinden başa kakmayan ve eziyet vermeyenlerin ecirleri Rableri Katındadır, onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır."

BİZİ TWITTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Kur'an ve İslam.Org internet sitemizdeki duyuru ve yeni yazılarımızdan haberdar olmak için twitter hesabımızdan bizi takip edebilirsiniz.

Desteklerinizi bekliyoruz.

Yoruma Kapalı.